Intro

Intro

bezpieczeństwo

wspólnota

korzyści

 

Czym jest bleeed►me:

 • Sprawne ratowanie ludzi potrzebujących krwi
 • Przestrzeń  zaangażowania, które ma znaczenie
 • Niezależna i nowoczesna społeczność dla Ciebie
 • Zniżki na basen, siłownie, obiekty sportowe
 • Darmowa  wczesna  diagnostyka, program diety i ćwiczeń 
 • Bony na badania profilaktyczne i leczenie 
 • więcej …

JOIN US

Modern Blood Donation

Modern Blood Donation

bleeed▶me  to projekt non-profit, to zmiana na korzyść krwiodawców i potrzebujących krwi. Chcemy dać krwiodawcom i sympatykom krwiodawstwa narzędzie do zbierania nowych KORZYŚCI. Chcemy zapewnić dostępność krwi teraz i w przyszłości, chcemy dać potrzebującym bezpieczeństwo informację i troskę. 

bleeed▶me  ma być społeczną platformą transakcyjną, umożliwiającą stworzenie zbalansowanego rynku honorowego krwiodawstwa, realizującego zapotrzebowanie na krew.

bleeed▶me  to wspólny projekt:

 

Facts

Facts

o 26%

WZROŚNIE
zapotrzebowanie
na krew do 2026 r.

28,8

MILIARDA DOLARÓW
będzie warty rynek
produktów krwiopochodnych

7,65

MILIARDÓW DOLARÓW
warty jest rynek poboru
i dystrybucji krwii

 

Assumptions

Assumptions

 • WIĘCEJ KONKRETNYCH KORZYŚCI DLA KRWIODAWCÓW
 • OPIEKA, INFORMACJA, TROSKA DLA POTRZEBUJĄCYCH KRWI
 • ZASPOKOJENIE AKTUALNEGO I PRZYSZŁEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA KREW

The Change

The Change

LEGENDA:
 • Krwiodawcy w modelu dzisiejszym
 • Aktywni krwiodawcy - osoby tworzące spójną społeczność na platformie bleeed.me znający wartość daru i świadomie oddający krew, kiedy jest potrzebna konkretnym osobom, działający dla społeczności krwiodawców i potrzebujących nie wyłącznie w interesie oligopolu.
 • Potencjalni krwiodawcy - osoby poniżej 18 roku życia/diabetycy. Wszyscy uczestniczący aktywnie w społeczności poprzez inne działania niz oddawanie krwi. W przyszłości mogą stać się krwiodawcami.
 • Potrzebujący
 • Korzyści - kierowane do społeczności pochodzące od organizacji, którym zależny na grupie docelowej krwiodawców. 

Model

Model

bleeed▶me zmienia centralnie sterowany model krwiodawstwa na rozproszony. Krwiodawcy i wspierający krwiodawstwo przejmują w nim odpowiedzialność i aktywny udział w zapewnieniu optymalnego zapasu krwi. Do nich też trafiają korzyści.

Benefits for Donors

Benefits for Donors

Darmowa i wczesna
DIAGNOSTYKA
 
ŻNIŻKI na basen, siłownie
obiekty sportowe, biblioteki
Darmowy program
DIET I ĆWICZEŃ
 
BONY na badania
profilaktyczne w prywatnych
jednostkach opieki zdrowotnej

 

Benefits for Needy

Benefits for Needy

Pełna INFORMACJA o dostępnej
w tej chwili krwi w Twojej
najbliższej okolicy
 
ŚLEDZENIE POSTĘPÓW
zbiórki krwi dla Ciebie
Indywidualne PODZIĘKOWANIA
i dodatkowe gratyfikacje
oferowane przez system
 
Możliwość AKTYWIZACJI
dawców i potencjalnych dawców